Marcin Petrus

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr Marcin Petrus

Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej 

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (2017, dyplom z wyróżnieniem) 

Od 2016 zatrudniony na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego – 2016-2017 w Pracowni Technologii i Kopii Ikony, od 2017 w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego.

PROJEKTY NAUKOWE

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

WYSTAWY I PLENERY