Piotr Owczarek

Opublikowano 4 stycznia 2021

mgr Piotr Owczarek

Specjalizacja: Konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury.
Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem dr. hab. Janusza Smazy, prof. ASP oraz dr. hab. Krzysztofa Chmielewskiego prof. ASP.

Aneks do dyplomu: konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej, polichromowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Lubryczyńskiej.

Magister: 2015

Od momentu ukończenia studiów zatrudniony na macierzystym wydziale  na stanowisku asystenta w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej i Sztukaterii w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

LISTA PUBLIKACJI
ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ
REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH