dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

Opublikowano 7 stycznia 2021

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

konserwator-restaurator dzieł sztuki 

specjalizacja: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej

 

 • 1984 magister sztuki w zakresie konserwacji malarstwa i drewnianej rzeźby polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
 • 1989-1999 asystentka w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego i  Rzeźby Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
 • 1999 doktorat
 • 2000-2013 adiunkt w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
 • 2013 habilitacja, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • 2000-2019 członek Rady Wydziału WKiRDS ASP w Warszawie
 • 2008-2020 kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej WKiRDS ASP w Warszawie
 • 2016-2020 współpracownik w Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych  WKiRDS ASP w Warszawie
 • 2017-2020 członek Senatu ASP w Warszawie
 • 2020 członek Rady Programowej WKiRDS ASP w Warszawie
 • od 2016 kierownik Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego na Podłożach Ruchomych. W minionych latach w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych (II i III rok) [kadra: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr hab. Joanna Czernichowska prof. ASP, dr hab. Monika Jadzińska prof. ASP, mgr Łukasz Wojtowicz, mgr Diana Kułakowska], a po reorganizacji kształcenia i powstaniu nowych – Międzykatedralnych Pracowni: Międzykatedralnej Pracowni „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej oraz Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych – zrealizowano projekty konserwatorsko-restauratorskie wraz z dokumentacją badawczą i konserwatorską, m.in.:
 • zespołu obrazów pochodzących z  Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock
 • zespołu obrazów sztalugowych pochodzących z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
 • zespołu obrazów z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ul. J. Długosza 9, 27-600 Sandomierz
 • projekt dotyczący obrazu sztalugowego Elektrownia Żerań, autor nieznany, XX w., ol./płótno, będącego własnością spółki Vattenfall Heat Poland S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
 • zespołu obiektów sztuki pochodzących ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie, ul. Foksal 1/4, 00-950 Warszawa
 • zespołu obrazów sztalugowych autorstwa Romana Owidzkiego; umowa z osobą prywatną Joanną Owidzką
 • zespołu obrazów pochodzących z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 5, Wrocław
 • projekt dotyczący obrazów ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 
 • zespołu obrazów sztalugowych pochodzących z Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • projekt konserwatorski realizowany jednocześnie w Międzykatedralnej Pracowni „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, pełna konserwacja i restauracja wraz z dokumentacją badawczą i konserwatorską zespołu 33 obrazów sztalugowych autorstwa Jana Tarasina, własność Jakuba Tarasina
 • projekty dotyczące obrazów sztalugowych w posiadaniu różnych instytucji kościelnych, np.: klasztoru zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Konwentualnych w Warszawie, Nowe Miasto, ul. Zakroczymska 1, Kongregacji Oratorium św. Filipa w Gostyniu, woj. wielkopolskie, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, ul. Wilcza 7, Warszawa, parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach, woj. mazowieckie 
 • pojedyncze projekty dotyczące obrazów sztalugowych pozostających w posiadaniu osób prywatnych
 • w latach 2015, 2016, 2018, 2019 Joanna Czernichowska sprawowała opiekę tutorską nad stypendystami Programu Stypendialnego Ministra Kultury Gaude Polonia (Narodowe Centrum Kultury)

PROJEKTY NAUKOWE

PUBLIKACJE

ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE (INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE, WYBÓR) 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH I SEMINARIACH TEMATYCZNYCH

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNĄ / NAUKOWĄ

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE I PRZEWODY DOKTORSKIE

INNE