Koło Działań i Praktyk Teatralnych  

Opublikowano 10 stycznia 2021

Koło Działań i Praktyk Teatralnych  

Powstałe w 2018 roku Koło Działań i Praktyk Teatralnych to innowacyjna forma aktywności  studentów, pragnących wykorzystać swoje umiejętności w projektach, będących synergią sztuk  wizualnych, teatru oraz elementów performance’u. Działalność Koła stanowi rozszerzenie  projektów teatralnych realizowanych w ramach Sceny Ekfrazy 72, funkcjonującej przy Pracowni  Rysunku i Form Monumentalnych. W latach 2018/2019 odbyły się premiery dwóch spektakli: Lekja  anatomii Doktora Tulpiusa Nightmare na scenie Nowej Auli ASP, przy ul. Wybrzeże  Kościuszkowskie 39. Obecnie trwają prace nad kolejnym spektaklem pt. Salpetrier, którego  premierę zaplanowano na 2021r. 

W ramach działalności Koła studenci poszerzają swoją wiedzę dotyczącą konstrukcji  sztuki teatralnej, projektowania scenografii i kostiumów, a także uczestniczą w przygotowaniach i  realizacji przedstawień. Mają również możliwość współpracy z zawodowymi aktorami oraz wzięcia  udziału w panelach dyskusyjnych z ich udziałem. W planach na kolejne lata jest podejmowanie  nowych wyzwań w zakresie realizacji spektakli oraz organizacja cyklicznych wykładów z  interesującymi twórcami środowisk literackiego, teatralnego oraz plastycznego. Pierwsze tego  typu spotkanie odbyło się w grudniu 2019r. z gościnnym udziałem prof. Izabeli Morskiej, która  wygłosiła wykład dotyczący tematów poruszanych w jej książce Obszary odmienności - rzecz o Marii  Komornickiej. 

 

Lekcja anatomii doktora Tulpiusa

Nightmare

Wykład Izabeli Morskiej