Zofia Koss

Opublikowano 11 stycznia 2021

Mgr Zofia Koss

Konserwator – restaurator dzieł sztuki

Magister sztuki w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2010

Od 2008 r. asystent, od 2016 r. wykładowca w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki.

PROJEKTY NAUKOWE
PUBLIKACJE
DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ
REFERATY NA KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH
WYSTAWY, PLENERY, WARSZTATY