MARCIN KOZARZEWSKI 

Opublikowano 14 stycznia 2021

MARCIN KOZARZEWSKI 

wykładowca

mgr konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

 

1980 Dyplom w na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu..

1980-1987 asystent i st. asystent w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu. 

1986 stypendysta rządu Republiki Włoskiej i fundacji  Lanckorońskich (Opificio Pietre Dure we Florencji)

1991-1995 konserwator  Panoramy Feszty w Ópusztaszer (Węgry)

2001-2004 dyrektor Agencji Rozwoju Konserwacji-Restauracji i konsultant firmy Aswan Est. for Construction and Reconstruction w Kairze (Egipt). 

Od 2004 –  przedsiębiorca, założyciel firmy Monument Service 

 

Działalność dydaktyczna: Od 1996 do dzisiaj jest wykładowcą na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2011 prowadzi również wykłady na Studiach Podyplomowych – Ochrona dziedzictwa kulturowego – miasto historyczne na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

 

Działalność zawodowa

Wieloletnie doświadczenie skierowało zainteresowania zawodowe na kompleksową konserwację historycznych wnętrz i powierzchni architektonicznych oraz projektowanie konserwatorskie. Do osiągnięć w tym zakresie należą m.in. rewitalizacja kościoła w Brochowie (projekt i realizacja), projekty rewitalizacji Archikatedry Warszawskiej i projekty dla Łazienek Królewskich (Pałac na Wodzie i świątynia Diany), projekty prac konserwatorskich dla Muzeum Warszawy, program konserwacji Świątyni Diany w Arkadii – Nieborowie), realizacje na zamku w Malborku obejmujących wyposażenie, wystrój i powierzchnie architektoniczne w zespołach Wielkiego Refektarza, Refektarz Konwentu, Dormitoriach i wszystkie elewacje skrzydła zachodniego. Do tej samej kategorii prac należą konserwacja katedry w Kołobrzegu, prace w pocysterskim zespole w Paradyżu, kościoły w Brochowie i Kosieczynie, pałac w Sannikach, biblioteka w zespole poaugustiańskim w Żaganiu. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć kierowanie pracami konserwatorskimi przy zakończonej w 2016 r. odbudowie kościoła na Zamku Wysokim w Malborku wraz rekonstrukcją mozaikowej figury Madonny na elewacji kościoła. W latach 2017-2020 kierował m. in. rewitalizacją wnętrza kościoła NMP w Białogardzie, pracami konserwatorskimi w obiektach Elektrowni Powiśle w Warszawie, konserwacją „Pomników historii”: Pałacu Steinertów w Łodzi, Katedry Płockiej, kościoła w Klępsku i zespołu pocysterskiego w Paradyżu. Realizuje także prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, kierując pracami m.in. przy kaplicach Krzyżanowskich i Barczewskich  na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

PROJEKTY NAUKOWE

PUBLIKACJE

ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE (INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE, WYBÓR) 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH I SEMINARIACH TEMATYCZNYCH

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

INNE