Fotografia zabytkowa w Polsce

Opublikowano 14 stycznia 2021

Numer zadania badawczego:

zadanie statutowe nr WK/11/PB

Nazwa zadania badawczego:

„Fotografia zabytkowa w Polsce”

Kierownik zadania badawczego:

dr hab. Izabela Zając prof. ASP

Skład zespołu badawczego:

Prof. dr hab. Marzenna Ciechańska

Mgr Monika Supruniuk

 

Celem zadania badawczego jest poszerzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu identyfikacji, ochrony i konserwacji zabytkowych fotografii i materiałów fotograficznych.

W 2019 roku kontynuowano analizy z wcześniejszych lat. Zrealizowano prace badawcze na wybranych zabytkowych fotografiach (negatywach i pozytywach), określając ich stan zachowania, przyczynę zniszczeń oraz technikę wykonania. Przeprowadzono szereg realizacji konserwatorskich obiektów na różnych podłożach (tj. papier, płótno, nitroceluloza, acetyloceluloza) kontynuując testowanie wybranych środków i metod, służących do konserwacji i ochrony zabytków fotograficznych. Opracowano sposób czyszczenia i odklejania fragmentów fotografii żelatynowych DOP przy użyciu nano-żelów (tj. Gellan gum). Kontynuowano gromadzenie danych o dawnych technikach fotograficznych.

Portret Jana Cetnarskiego autorstwa Eugeniusza Jurkiewicza z 1910 r. Fragment. Fotografia na płótnie retuszowana olejem. Własność Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.

Przekrój poprzeczny przez warstwę fotograficzną i malarską. Próbka pobrana z portretu Jana Cetnarskiego autorstwa Eugeniusza Jurkiewicza z 1910 r.