Anna Duda-Maczuga

Opublikowano 14 stycznia 2021

 

Konserwator-restaurator dzieł sztuki 

Specjalizacja: teoria i praktyka konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektury 

Magister w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury Akademia Sztyk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2014

W latach 2005 – 2008 studiowała na kierunku Ochrona Dóbr Kultury: zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w Toruniu

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach (2005) z tytułem Technik Sztuk Plastycznych na kierunku snycerstwo – sztuka stosowana.

Od października 2016 do maja 2017 i aktualnie od lutego 2018 zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, na stanowisku asystenta w Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury (prowadzący pracownię: od 2020 dr hab. Wiesław Procyk prof. ASP, wcześniej do 2020 prof. dr hab. Andrzej Koss).
Współprowadzi zajęcia dydaktyczne: teoretyczne i praktyczne dla 3 i 4 roku, z przedmiotu: Konserwacja i restauracja zabytkowej rzeźby ze skał osadowych i krystalicznych.

Współpracuje ze stypendystami programu CHANGE (Cultural Heritage Analysis for New Generation) i wykładowcami Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy projektach dotyczących obrazowania i analizy zmian na powierzchni obiektów zabytkowych.

0d 2019 r. jest również prezesem Fundacji Digital Creators (https://digitalcreators.eu/)

 

Autorka oraz uczestniczka prac konserwatorskich: m.in.:

– Pomysł aranżacji grobowca rodziny Połczyńskich uwzględniający zabytkowe elementy pierwotnego grobu, konserwacja wapiennej figury Chrystusa Błogosławiącego i piaskowcowego cokołu rzeźby.
– Zastępca kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich realizowanych przez zespół polsko-ukraiński przy zachodniej stronie kamiennego fryzu na zewnątrz kolegiaty pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi (Ukraina) autorstwa Pawła Szczęśliwego i Ambrożego Przychylnego
– Zastępca kierownika prac ratunkowo-konserwatorskich realizowanych przez polsko-ukraiński zespół przy kamiennym fryzie na zewnątrz, na południowej stronie nawy głównej i na zachodniej ścianie południowego transeptu kolegiaty pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi (Ukraina) autorstwa Pawła Szczęśliwego i Ambrożego Przychylnego
– Konserwacja i rekonstrukcja elementów lampy wiszącej, z kloszem alabastrowym, z oficyny Pawilonu Królewskiego z zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie
– Konserwacja i rekonstrukcja dzbanów dekoracyjnych i waz alabastrowych z Pałacu w Helenowie, będących wyposażeniem Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowej Wsi