mgr Anna Puchta

Opublikowano 14 stycznia 2021

mgr Anna Puchta

geolog, petrolog, z zamiłowania gemmolog

specjalizacja: badanie spoiw mineralnych i wypełniaczy w obiektach architektonicznych, badania petrograficzne kamieni okładzinowych (badania skał i minerałów), specjalista w zakresie badań dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)

Tytuł magistra uzyskałam w październiku 2013 roku na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii, w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej. 

Od 2015 roku jestem zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie jako Asystent w Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych.

Prowadzę wykłady: Wstęp do geologii i petrografii dla specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektonicznych oraz Materiałoznawstwo dla konserwacji specjalizacji: Malarstwa i Restauracji rzeźby i elementów architektonicznych. 

Od 2018 roku jestem zatrudniona w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Wykonuję analizy instrumentalne spoiw na Dyfraktometrze Rentgenowskim (XRD) firmy Rigaku. Przygotowywuje próbki i wykonuje opis szlifów petrograficznych (szlifów cienkich) wraz z dokumentacją fotograficzna. Jestem autorka wielu opracowań, które stanowią integralną część w dokumentacjach konserwatorskich. 

Praca poza Akademią:

Popularyzotor nauki i edukator. Od 2015 roku współpracuje z Centrum Nauki Kopernik jako animator. Prowadziłam wiele szkoleń, warsztatów i zajęć dla różnych grup wiekowych. Jestem też Koordynatorem Festiwalu Kultury bez Barier, festiwalu skierowanego głównie do osób o szczególnych potrzebach i osób z niepełnosprawnościami. Biorę udział w corocznym Pikniku Naukowym w ramach Festiwalu Nauki.

SZKOLENIA I CERTYFIKATY