Monika Korsak-Truszczyńska

Opublikowano 14 stycznia 2021

Mgr sztuki, rok uzyskania dyplomu 2009

Zajęcia: Konserwacja i Restauracja Starych Druków i Rękopisów

Charakterystyka dorobku:
Autorstwo projektów konserwatorskich. Własnoręczne realizacje konserwatorskie. Prowadzenie i udział w pracach konserwatorskich.

2014 Konserwacja Globus nieba ze zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie NR INW. Wil.3746

2015 referat Wczoraj i dziś konserwacji – przegląd projektów zrealizowanych w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, „Konserwacja kolekcji zabytkowych HISTORIA WYZWANIA OGRANICZENIA” UKSW 17 kwietnia 2015

2015 „Michał Hilchen – in memoriam” pełnienie funkcji kuratora wystawy, grudzień 2015 – styczeń 2016

2017 referat Druki XIX-wieczne, wciąż nowe wyzwanie dla konserwatorów, Hinc Omnia. Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja. 29-30 listopada 2017

2017 artykuł naukowy „Praktyki studenckie w siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu (w latach 2014 i 2015)” w: Notes Konserwatorski nr 19_2017

Prowadzenie i organizacja studenckich praktyk konserwatorskich we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu oraz grantami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Lata 2014, 2015, 2019) zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ 2019 Ochrona i konserwacja zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu w ramach praktyk studentów wydziału KiRDSz ASP w Warszawie

2019 Konserwacja papieru wyściełającego wnętrze pulpitu stołowego własność Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2019 referat Historical bookbinding — Theory and practice based on preserved 18th century bookbinding, The Ulrich Schießl PhD Colloquium, Copenhagen, 20-21/11/2019

2020 Wystawa K A L E J D O S K O P w Galerii Stara Prochownia w Warszawie 16/01- 23/02/2020

2020 Konserwacja cyklu plakatów dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku

2020 Konserwacja rękopisu ze zbiorów Muzeum w Nieborowie

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Praca ze studentami III roku Pracowni Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów z zakresu kształcenia konserwatorskiego.
Pracownia kształci studentów III-V roku jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Praca na Wydziale WKiRDS od 2009 r.

-Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu
Współorganizowanie warsztatów i wyjazdów dydaktycznych
Prowadzenie i organizacja studenckich praktyk konserwatorskich we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu oraz grantami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Lata 2014, 2015, 2019) zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ 2019 Ochrona i konserwacja zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu w ramach praktyk studentów WKiRDSz ASP w Warszawie