dr hab.  Janusz Smaza, prof. ASP

Opublikowano 19 stycznia 2021

dr hab.  Janusz Smaza, prof. ASP

specjalizacja: konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

zatrudniony 1.10.1984 r.

Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury (1993-2000)

Kierownik Pracowni Technologii Konserwatorskiej i Inwentaryzacji (2000-2014)

Kierownik Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej i Sztukaterii (od 2014)

Senator ASP (1996-2002)

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” (1998-2004)

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 1997)

Rzeczoznawca ORKDS ZPAP (od 1994)

PUBLIKACJE

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE 

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ 

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORATY

INNE