dr hab. Danuta Stępień Prof. ASP

Opublikowano 22 stycznia 2021

dr hab. Danuta Stępień Prof. ASP 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 1996. Prof. ASP dr hab. sztuk plastycznych w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. W latach 2016-2020 Kierownik Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz Pracowni Technologii i Kopii Ikony od 2013. Prowadzi również zajęcia w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa XVII-XX w. 

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Towarzystwa Artystów Plastyków Bemowa. Była stypendystką Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Prowadzi działalność naukową jako artysta plastyk, technolog, a przede wszystkim konserwator dzieł sztuki. Twórczość Danuty Stępień oparta jest głównie na pracach malarskich z natury: pejzażach, kwiatach, portretach. W obrazach zawsze intrygowała ją faktura materii oraz ekspresja pociągnięć narzędziem malarskim, jak też oddanie przez artystę osobowości postaci. To stało się przyczynkiem do wykonania przez Artystkę ponad dwudziestu kopii dawnych mistrzów z uwzględnieniem różnych technik i technologii malarskich, obrazów pochodzących z różnych okresów historycznych. 

Prowadzi projekt badawczy pt. WIEDZA O DAWNYCH TECHNIKACH MALARSKICH W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; badania, plenery, warsztaty. 

Jedną z ważniejszych publikacji autorstwa Danuty Stępień dotyczącą technik i technologii malarstwa jest książka pt.: Tempera żółtkowa jako technika w malarstwie sztalugowym, według dawnych przekazów i twórczości wybranych współczesnych artystów. 

Interesowała się zawsze problemem autentyzmu dzieł sztuki i kwestią wartości kopii. Porusza ten temat w swojej publikacji pt.: Kopia obrazu „Martwa natura z homarem” Nicolaesa van Geldera – problem artystyczny i warsztatowy. Od wielu lat analizuje twórczość w/w holenderskiego artysty malarza z XVII-wiecznej Ledy – Nicolaesa van Geldera. 

Równolegle do twórczości własnej i kopii nieprzerwanie wykonuje konserwacje dzieł sztuki: obrazów oraz rzeźby drewnianej polichromowanej. 

Wszelkie artystyczne i technologiczne doświadczenia wykorzystuje w procesie kształcenia studentów. Nabytą wiedzę przekazuje również w formie wykładów, referatów czy posterów wyników prac naukowych nad techniką i technologią malarstwa podczas tematycznych sesji technologiczno-konserwatorskich: Dania – Kopenhaga 2012, Holandia – Amsterdam 2013, Austria – Wiedeń 2014, Belgia – Gandawa 2016, Japonia – Tokio 2017, Włochy – Parma 2018, Rumunia – Bukareszt 2018, Ukraina – Odessa 2018. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz kilkunastu indywidualnych w kraju i zagranicą.