Maciej Baran

Opublikowano 22 stycznia 2021

mgr Maciej Baran

konserwator malarstwa i drewnianej rzeźby polichromowanej, historyk sztuki

2007magister sztuki w zakresie konserwacji malarstwa i drewnianej rzeźby polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

2001 – magister sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, dyplom w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE, ARTYSTYCZNE

LISTA PUBLIKACJI 

PROJEKTY NAUKOWE

WYSTAPIENIA NA KONFERENCJACH