mgr Maria Sęk-Pudłowska

Opublikowano 24 stycznia 2021

Absolwentka WKiRDS ASP w Warszawie na specjalizacji konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Stopień magistra uzyskała w 2007 r. za pracę pt „Problemy konserwacji i restauracji drewnianej, polichromowanej rzeźby przedstawiającej św Marię Magdalenę z klasztoru O.O Karmelitów w Przemyślu” pod kierunkiem dr. Krzysztofa Chmielewskiego. Równolegle studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów uczestniczyła w europejskim programie Socrates/Erasmus w Technological Educational Institution(T.E.I) of Athens na wydziale Conservation of Antiquities & Works of Art w Atenach. W trakcie tego wyjazdu odbyła także praktyki jako wolentariusz w Conservation Department of Agora Excavations, w American School of Classical Studies w Atenach, gdzie zajmowała się projektem dotyczącym antycznych pigmentów. W trakcie studiów odbyła praktyki m.in. w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, które zostały zorganizowane przez Fachhochschule Köln oraz praktyki w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W 2008 r. brała udział w misji organizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego przy świątyni Hatszepsut w Egipcie, gdzie zajmowałą się konserwacją oryginalnej polichromii i reliefów w świątyni.

Od 2008 r prowadzi własną firmę „Arsem Konserwacja Dzieł Sztuki” , która wykonała konserwację wielu różnych obiektów zabytkowych m.in: konserwację rokokowej ambony w kształcie łodzi w Przemyślu, liczne konserwacje ikon m.in. z cerkwi w Chotyńcu (obecnie wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO), przeprowadzała badania konserwatorskie oraz konserwację wielu odkrytych przez nią polichromii na klatkach schodowych w Przemyślu i Jarosławiu (często ukrytych pod wtórnymi warstwami przemalowań). Wykonywała także liczne konserwacje polichromii, obrazów, rzeźb oraz ołtarzy m.in: konserwację polichromii w kaplicy Drużbackich w Prałkowcach, konserwację polichromii w dawnym Kolegium Jezuickim w Przemyślu, konserwację ołtarza w kaplicy cmentarnej w Przemyślu, konserwację ołtarza głównego w kościele p.w. św Mikołaja w Gomulinie i inne.

Współpracowała także z wieloma firmami przy różnych projektach konserwatorskich. Jednym z bardziej interesującyh projektów była praca przy konserwacji wielkoformatowego obrazu Marcina Altomonte z XVII w. pt „Bitwa pod Wiedniem” z Żółkwii. Obraz malowany na płótnie o wymiarach około 50 m2 wymagał nieszablonowego podejścia do tematu ze względu na stan zachowania i rozmiary. Wykonywała także konserwację wielu cennych obrazów sztalugowych między innymi ze zbiorów Muzeum Miasta Warszawy, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ( współpraca z firmami: Monument Service, Croaton,) oraz dla Desa Unicum w Warszawie. Była członkiem zespołu realizującego projekt konserwacji XVIII w., oryginalnych malowideł Bogumiła Plerscha w Białym Domu na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (prace prowadziła firma Restauro z Torunia). Pawilon ten zdobią pierwsze w Polsce groteski.

Jest członkiem ICOM.

Strona internetowa: http://www.arsem.eu