mgr Radosław Tusznio

Opublikowano 3 kwietnia 2021

Studiował na WKiRDS w latach 2004-2010, na specjalizacji Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury. Stopień magistra uzyskał w za pracę pt. „Problematyka konserwacji i ekspozycji odnalezionej rzeźby typu statua loricata z Ptolemais, Libia”pod kierunkiem prof. Andrzeja Kossa oraz prof. Krzysztof Chmielewskiego. Wyniki pracy opublikowane zostały w Ptolemais in Cyrenaica, Studies in Memory of Tomasz Mikocki w artykule „A new statua loricata from Ptolemais. Aspects of conservation and exhibition of the sculpture”. Umiejętności zawodowe zdobywał w trakcie praktyk studenckich przy konserwacji bizantyńskich malowideł ściennych w północnym Libanie – kościół w Kaftun i Maad oraz w ramach misji archeologicznej Instytutu Archeologii UW w antycznym mieście Ptolemais w Libii, przy konserwacji rzymskich malowideł ściennych. Dodatkowo uczestniczył w pracach konserwatorskich w zachodniej Ukrainie, obejmujących konserwacje i restauracje sklepienia nawy bocznej w Kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi oraz konserwacje kazalnicy tureckiej w kościele Św. Mikołaja w kamieńcu Podolskim. W czasie studiów był jednym założycieli kabaretu „mea pulpa” grupa ta do dziś nie została rozwiązana i w chwilach dla Wydziału ważnych, wciąż daje o sobie znać.

   Jako absolwent prowadzi własną działalność konserwatorską (TUSSINI – Konserwacja Dzieł Sztuki), w ramach której uczestniczył w pracach konserwatorskich przy wielu ważnych obiektach zabytkowych m.in. przy dekoracji sztukatorskiej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Sala Uczt, Wielka Sień, Sypialnia Króla). Uczestniczył w zespole wykonującym prace konserwatorskie przy Królewskiej kolekcji rzeźb gipsowych – Stanisława Augusta, znajdującej w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Jako Kierownik zespołów konserwatorskich prowadzi prace na polskich zabytkowych cmentarzach w Ukrainie, Mołdawii, Niemczech. Uczestniczył w pracach na paryskich nekropoliach: Cmentarz Montmartre, Père-Lachaise (Grób Fryderyka Chopina).

   Od 2013r zatrudniony w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji Dzieł Sztuki, a od 2019r w Pogotowiu Konserwatorskim Mobilnym Laboratorium dla Ochrony, Konserwacji i Zabezpieczenia Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych w Architekturze jako specjalista konserwator.
Reprezentując MIK brał udział w projekcie “INNOVA CUBA” w ramach którego uczestniczył w szkoleniu kubańskich konserwatorów z czyszczenia laserowego obiektów zabytkowych Hawany.

   W ramach współpracy z Uniwersytertem Warszawskim uczestniczył w projekcie: Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archaeorisk on the coastal zone around Failaka Island, Kuwait”. Jako specjalista w zastosowaniu technik laserowych brał udział przy oczyszczaniu kamiennej mensy, ołtarza w Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej. W wyniku partnerskiej współpracy G.C. Laser Systems MIK oraz Wojskowej Akademii Technicznej był w zespole przeprowadzającym próby ustalajace optymalną metodę usuwania nawarstwień powstałych w wyniku pożaru Katedry Notre Dame w Paryżu.