mgr Igor Nowak

Opublikowano 8 kwietnia 2021

  Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu na kierunku snycerstwo – formy użytkowe. Studia na WKiRDS w latach 1998 – 2005 na specjalizacji Konserwacja Starych Druków i Grafiki. Stopień magistra uzyskała za pracę pt.: „Konserwacja i restauracja starego druku ‘O Dziejach Aleksandra Wielkiego Króla Macedońskiego Ksiąg Dwanaście …’ Kurcyusa Rufusa Kwintusa, w przekładzie Andrzeja Wargockiego, drukowanego przez Stanisława Giermańskiego w Krakowie w 1614 r. ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego” pod kierunkiem dr hab. Marzenny Ciechańskiej prof. ASP (ocena bardzo dobra z wyróżnieniem). Teoretyczna praca dyplomowa napisana w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki pt. „Wczesne ilustracje drzeworytowe w polskich starych drukach” pod kierunkiem dr Anny Rudzkiej.
   Pracę zawodową, jako konserwator, rozpocząłem w trakcie VI roku studiów w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (gdzie kilka lat wcześniej odbyłem praktyki zawodowe). Niedługo po studiach rozpocząłem pracę w Bibliotece Narodowej w Warszawie (tu również odbywałem praktyki studenckie), gdzie pracuję nadal na stanowisku konserwatora w niepełnym wymiarze czasu pracy. W latach 2012-15 pełniłem funkcję kierownika Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a od 2015 r. pracuję w Muzeum Warszawy (dawne Muzeum Historyczne m.st.Warszawy) na stanowisku starszego konserwatora i koordynatora Pracowni Konserwacji Papieru. Realizuję także prywatne prace konserwatorskie zarówno dla instytucji publicznych jak i zleceniodawców indywidualnych.