dr Aleksandra Trochimowicz

Opublikowano 10 czerwca 2021

Absolwentka V L.O. im. A. Struga w Gliwicach.

Studia na WKiRDS w latach 1994 – 2001 na specjalizacji konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Stopień magistra uzyskała w za pracę pt. Transfer malowideł ściennych o nierównej powierzchni: konserwacja malowidła z sufitu mitreum w Huarte w Syrii pod kierunkiem prof. dr hab. A. Mazura.

W 2015 roku obroniła doktorat na wydziale Technologii Drewna SGGW pt. “Wpływ parkietaży na odkształcenia podobrazi drewnianych i stan zachowania warstw malarskich”.

Od 1998 roku współpracowała z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała przy konserwacji rzymskich malowideł ściennych i mozaik w Syrii (Hawarte, Palmyra) i Libanie (Chhim), Egipcie (Luksor). Brała udział w misji archeologicznej w Bawit w Środkowym Egipcie organizowaną przez Luwr.

Od roku 1998 współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego konserwując zabytki, wykonując ekspertyzy na Ukrainie, Łotwie, Turcji, Gruzji. Od 2010 prowadzi prace przy konserwacji malowideł w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach na Ukrainie.

Od 2008 roku współpracuje oraz Biurem Konserwatora Stołecznego konserwując między innymi malowane inskrypcje nagrobne zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w krypcie kościoła św. Krzyża w Warszawie, prowadząc nadzór konserwatorki nad pracami remontowymi i konserwatorskimi w kamienicach na ul. Foksal 13, 15 w Warszawie. Współpracuje z Muzeum Łazienki Królewskie, gdzie wykonywała ekspertyzy i nadzory nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w Pałacu Myślewckim oraz w Starej Oranżerii. Współpracuje z pracownią konserwacji na Zamku Królewskim w Warszawie, z Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ramach współpracy z SGGW prowadzi gościnne wykłady o konserwacji wyrobów zabytkowych.

Jest autorką prac badawczych i publikacji z zakresu konserwacji zabytków.