mgr Sylwia Popławska

Opublikowano 10 czerwca 2021

Konserwator papieru. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Studium Pedagogicznego przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2014 roku pracowała jako renowatorka w Pracowni Konserwacji Papieru w Muzeum Narodowym w Warszawie. W latach 2015-2020 pracowała na macierzystej uczelni jako asystentka w Pracowni Technik i Technologii Opraw (2015-2019), asystentka w Pracowni Konserwacji Starych Druków i Rękopisów (2016), asystentka techniczna przy projekcie poświęconym problematyce konserwacji XIX-wiecznych albumów do fotografii, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym przez dr Izabelę Zając (2015-2019) oraz jako bibliotekarka w Bibliotece Wydziałowej (2016-2020). Od 2019 roku właścicielka prywatnej pracowni konserwacji zabytków, a od grudnia 2020 r. konserwatorka zabytków w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Laureatka nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 2014. Uczestniczka wystawy „Coming out najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2014”. W 2018 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy na realizację projektu pt. “Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach”.

Aktywna uczestniczka konferencji naukowych poświęconych konserwacji i ochronie zabytków oraz autorka kilku artykułów naukowych. Współzałożycielka i w latach 2016-2020 zastępca redaktora naczelnego czasopisma ICAR-International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art.