II nabór na studia

Opublikowano 2 września 2021

Zapraszamy kandydatów do zdawania na studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

Do 1o września do godz. 23.59 trwa elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata

II naboru na specjalizację:

-konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych oraz

– konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki