zaproszenie, wystawa, Artur Krajewski, Żyrardów

Droga Artysty – Ślady wystawa i jubileusz 30-lecia pracy twórczej prof. Artura Krajewskiego.

Opublikowano 16 października 2021

22 października w Żyrardowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie artystyczne związane z

jubileuszem 30-lecia pracy twórczej prof. Artura Krajewskiego.

W rodzinnym mieście Jubilata – Żyrardowie – odbyła się uroczystość, której goście mogli odwiedzić
dwa piękne miejsca. Pierwszym było Muzeum Mazowsza Zachodniego, gdzie została pokazana
wieloaspektowa, przekrojowa wystawa pod hasłem „Droga artysty – ślady, czyli podróż od twarzy
do twarzy bez lansu i „parcia na szkło”, podczas której można było obejrzeć plakaty, grafiki,
poczytać sentencje i filozoficzne maksymy oraz zadumać się przy zdjęciach z osobistościami świata
kultury, nauki i sztuki.

Do wystawy został specjalnie zaprojektowany i wydany album z przedmową prof. Błażeja Ostoi
Lniskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który objął Patronatem Honorowym całe
wydarzenie. W albumie znalazł się także tekst Adama Struzika, Marszałka Województwa
Mazowieckiego.

Kuratorem wystawy jest prof. Jan Tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby z ASP w Krakowie.
Drugie miejsce Jubileuszu to sala teatralna w żyrardowskim „Ludowcu”, czyli Centrum Kultury, na
scenie której odbyło się multimedialne widowisko muzyczno-literackie „Kreator” (pokazano
fragmenty) w reżyserii Małgorzaty Lewińskiej i Marty Ewy Olbryś. W spektaklu – jako trzon
przedstawienia – został wykorzystany esej filozoficzny „Kreator” autorstwa prof. Krajewskiego.
Wystąpili: Renata Dancewicz (Czerń), Małgorzata Lewińska (Biel), Zuza Gaińska (Czas) i Robert
Gonera (Kreator). Podczas spektaklu można było też posłuchać muzyki i tekstów prof.
Krajewskiego z płyt: „Ekran”, „Ja Głupota” i „Vernissash” oraz „Krzyk” – muzykę na żywo
wykonywali: Monika Mariotti, Robert Siniarski, Grzegorz Piotrowski, Piotr Krajewski oraz Zuza i
Małgosia przy akompaniamencie muzyków: Agnieszki Zielińskiej, Karola Dobrowolskiego, Andrzeja
Kupniewskiego, Michała Lamży i zespołu „Trzecia połowa” oraz Hirka Wrony (muzycy stworzyli też
aranżacje piosenek).

„Widowisko muzyczno-literackie „Kreator” – w połączeniu z całą resztą moich
wytworów kreatywności – przypomniało mi, jak ważne jest dla mnie to, czym się
zajmowałem przez ostatnie 30 lat.” Artur Krajewski
Podziękowania, wstęp do spektaklu i teksty literackie z tomiku poezji Krajewskiego
zatytułowanego „Z pamiętnika pustego telefonu”, wykorzystane w spektaklu, nagrane zostały
przez Marka Żydowicza, Zuzę Gaińską, prof. Jerzego Bralczyka, Grażynę Wolszczak, Pawła
Małaszyńskiego, prof. Jana Tutaja, Paulinę Holtz, Andrzeja Deskura, prof. Tomasza Myjaka, Edytę
Jungowską, Hirka Wronę, Henryka Sawkę, Justynę Steczkowską, Piotra Gąsowskiego, Magdalenę
Wleklik, Jerzego Jankowskiego, prof. Monikę Jadzińską, Marię Seweryn, Mirka Zbrojewicza,
Tomasza Łosowskiego, Małgorzatę Lewińską, Roberta Gonerę, Artura Wolskiego, Miłkę Skalską,
Martę Ewę Olbryś, Artura Krajewskiego (aktora) i Artura Krajewskiego (Jubilata), Marcina
Zarzecznego, Renatę Dancewicz, Janusza Gajosa, Krystynę Jandę, prof. Michała Minora, prof.
Waldemara Kuczmę, Jarosława Marka Spychałę i prof. Andrzeja Zybertowicza.
Koncert na cześć Jubilata zagrali m.in. Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” z
Krzysztofem Jaworskim (liderem zespołu Harlem).

Wśród gości znaleźli się profesorowie z publicznych uczelni artystycznych z Polski, w tym
profesorowie z naszej Akademii, dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP, dziekan Wydziału
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, prof. Tomasz Myjak, dziekan Wydziału Scenografii, prof.
Jacek Staszewski, dziekan Wydziału Grafiki oraz prof. Krzysztof Trusz.
Patronat nad Jubileuszem sprawowali: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent Miasta Żyrardowa, prof. Błażej Ostoja Lniski, rektor

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”.
Gratulujemy!
https://www.zyrardow.pl/jubileusz-prof-artura-krajewskiego/
https://radiovictoria.pl/reporter/benefis-prof-artura-krajewskiego/
fot. Roman Szymczak i Centrum Kultury w Żyrardowie