Mateusz Jasiński książka o caravaggioniźmie

Techniki malarskie caravaggionistów.

Opublikowano 5 lutego 2022

Właśnie ukazała się książka dr Mateusz Jasińskiego, adiunkta w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego.

Twórczość Michalangelo zwanego Caravaggiem jest od wielu lat przedmiotem badań zarówno historyków sztuki jak i konserwatorów. Na marginesie zainteresowań środowiska naukowego długo pozostawała twórczość kontynuatorów i naśladowców mistrza. Malarstwo caravaggionistów było analizowane głownie na polu historii sztuki, obecnie dzięki badaniom technologicznym możliwe jest nowe spojrzenie na ich dzieła. Autor przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, którego założeniem była analiza techniki i technologii malarskiej stosowanych przez caravaggionistów działających w różnych ośrodkach artystycznych od końca XVI do drugiej połowy XVII wieku oraz porównanie uzyskanych danych z wiedza o warsztacie malarskim samego Caravaggia

tekst: Mateusz Jasiński

recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, prof. dr hab. Antoni Ziemba

redakcja, korekta, indeks osób: Bożena Grochala

opracowanie graficzne Paweł Osial

Mateusz Jasiński książka o caravaggioniźmie