COVID- 19 – zasady zgłaszania przypadków choroby

Opublikowano 22 lutego 2022

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz aktualnych zasad reżimu sanitarnego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przypominamy o obowiązku informacyjnym nt. stwierdzonych przypadków zakażeń Covid-19, objęcia kwarantanną czy izolacją w związku z Covid-19 na adres e-mail: infocovid19@cybis.asp.waw.pl;

W ww. zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko
  2. komórka organizacyjna w Uczelni, np. Dział lub Wydział
  3. informacja czy zgłoszenie dotyczy pacownika dydaktycznego, pracownika administracji czy studenta lub doktoranta
  4. informacja czy zgłoszenie dotyczy izolacji czy kwarantanny