Badawcze Studenckie Koło Naukowe Zlewka

SKN ZLEWKA działa przy Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych. Zostało zarejestrowane 3 lutego 2022 r. Głównym celem działalności jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu badań laboratoryjnych oraz materiałoznawstwa w obszarze interdyscyplinarnym (drewno, kamień, tkanina, papier itd.) czyli niezależnie od obranego kierunku studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Spotykamy się z tematyką, która znacznie wykracza poza program nauczania dzięki czemu zyskujemy … Czytaj dalej Badawcze Studenckie Koło Naukowe Zlewka