Nekrolog prof. Danuty Makowskiej

Opublikowano 25 kwietnia 2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 kwietnia 2022, w wieku 92 lat, zmarła

Profesor Danuta Makowska
artystka, graficzka i malarka.

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 1956 r.),
zatrudniona początkowo na Wydziale Malarstwa, następnie od 1975 roku na Wydziale
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie w Katedrze Kształcenia
Ogólnoplastycznego. Przez wiele lat prowadziła Pracownię Malarstwa, w latach 80.

Prodziekan naszego Wydziału.

Autorka licznych prac rysunkowych, graficznych i malarskich prezentowanych na wystawach
zbiorowych i indywidualnych, laureatka nagród Ministra Kultury i Sztuki oraz Rektora ASP w

Warszawie.

Żegnamy wspaniałego pedagoga, skromną, ciepłą i zawsze życzliwą osobę.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza święta żałobna odbędzie się
29 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.50
w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim,
po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.