Akademia Otwarta

Opublikowano 5 czerwca 2022

Zapraszamy do obejrzenia wystawy końcoworocznej na Wydziale Konserwacji.

Wystawa czynna od 13-19.00

10-15 czerwca

ul. Wybrzeże Kościuszkowskiego 37