Projekt konserwatorski dla kolekcji ram zabytkowych ze zbiorów WKiRDS oraz kolekcji prywatnych

Opublikowano 20 września 2022

 

W ramach przygotowań do wystawy "Sztuka na zawsze?! -75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie", we wrześniu 2022 roku, realizowany był projekt dotyczący konserwacji zbioru ram zabytkowych pochodzących z kolekcji WKIRDS ASP oraz zbiorów prywatnych. Kierownikiem projektu konserwatorskiego jest studentka VI roku Anna Dębska a opiekunem merytorycznym mgr Łukasz Wojtowicz. W ramach prac konserwatorskich wykonano oczyszczenie ram, uzupełnienie i opracowanie ubytków ich formy, warstwy malarskiej oraz prace pozłotnicze. Ramy po konserwacji będą częścią ekspozycji dotyczącej historii Wydziału. Stanowić będą oprawę prezentowanych tam portretów Dziekanów.