profesor Wiesław Procyk w ujęciu do ramion na czarno białym zdjęciu

Zmarł prof. Wiesław Procyk

Opublikowano 2 stycznia 2023

profesor Wiesław Procyk w ujęciu do ramion na czarno białym zdjęciu

Z ogromnym smutkiem informujemy Państwa, że 22 grudnia 2022 roku odszedł dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP, wybitny konserwator, wspaniały człowiek – profesor Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Profesor był wybitnym konserwatorem rzeźby, wielkim autorytetem dla wielu pokoleń studentów i konserwatorów, realizatorem ponad 30 dużych projektów konserwatorsko-badawczych i kilkudziesięciu mniejszych, dotyczących m.in. w Pałacu w Wilanowie, Pałacu na Wodzie i Markoniówce w Łazienkach Królewskich w Warszawie, dawnej fabryki J.K. Poznańskiego – Manufakturze w Łodzi, Pałacu Krasińskich, renowacji elewacji i fasad kościołów św. Krzyża, św. Anny, Sióstr Wizytek i Sióstr Franciszkanek w Warszawie, rewitalizacji podziemi kamienic na warszawskiej Starówce, Pałacu Zamoyskich w Kozłówce i Radzyniu Podlaskim, ponad 40 kaplic nagrobnych, pomników i rzeźb z Cmentarza Powązkowskiego, Prawosławnego i innych, rzeźb z Ogrodu Saskiego, Kolumny Zygmunta w Warszawie, autorem 85 ekspertyz, opinii konserwatorskich dla MKiDN, Biura Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rzeczoznawcą MKiDN w dziedzinie konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego. Od prawie 40 lat pracował na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Zasługi za Osiągnięcia na Polu Ratowania Zabytków, Złotą Oznaką za Opiekę nad Zabytkami i wieloma innymi nagrodami.

Był wspaniałym dydaktykiem, uwielbianym przez studentów i kadrę. Na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie był pracownikiem naukowym od 1986r., wychowawcą 36 roczników konserwatorów zabytków, dziekanem Wydziału (2002-2005), wieloletnim kierownikiem Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektury, promotorem 29 prac magisterskich i 3 doktorskich.

Był osobą niezwykłą, ogromnie życzliwą dla wszystkich, bardzo pozytywną, bardzo sumienną i pracowitą, wielkim gawędziarzem opowiadającym w barwny sposób o pracy dydaktycznej i zawodowej. Naszym Przyjacielem.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia (środa) 2023 roku o godz. 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie (Cmentarz Stare Powązki).

Rodzina prosi o nieprzynoszenie lilii.

 

Dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP

Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie