Żegnamy Joannę Zajączkowską-Kłodę

Opublikowano 14 stycznia 2023

 

Joanna Zajączkowska-Kłoda (zmarła w dn. 29.12.2022 r.)

Dyplom w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1979 r. Przez wiele lat prowadziła własną firmę konserwatorską i wydawniczą. Była m. in. współinicjatorką i redaktorem naczelnym jednego z najlepszych pism konserwatorskich w Polsce „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki”, naukowego magazynu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego, który ukazywał się w latach 1989-2016.

Czynnie działała w Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP.

Tworzyła przez wiele lat, w domu rodzinnym w Łodzi nieformalne centrum polskiego życia konserwatorskiego, w którym spotykały się drogi i ścieżki wszystkich środowisk konserwatorskich.

Była inicjatorką i współzałożycielką Międzyleskiego Instytutu Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Swoje umiejętności zawodowe rozwijała w profesjonalnych pracowniach na terenie Polski, Czechosłowacji i Belgii.

Jej zainteresowania dziedzictwem kulturowym – dziełami sztuki i zabytkami sakralnej architektury drewnianej, polichromowanej realizowała m. in. w badaniach specjalistycznych dotyczących zastosowania żywic poliuretanowych w ich konserwacji, opracowania modelu zintegrowanej konserwacji i restauracji przy konserwacji prewencyjnej. Projekty były prowadzone pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków a wyniki ich publikowane.

Międzynarodowa działalność Joanny Zajączkowskiej-Kłody umożliwiła polskim środowiskom konserwatorskim czynny udział w wielu konferencjach, sympozjach, projektach i wystawach europejskich.

Była osobą niezwykle wrażliwą. Była Przyjacielem ludzi i zabytków. Swoje życie dzieliła między nimi.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.