prof ASP dr hab. Anna Dorota Potocka

prof ASP dr hab. Anna Dorota Potocka

Artysta plastyk. Konserwator dzieł sztuki. Wykładowca akademicki.

• Absolwentka Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1992 – dyplom z wyróżnieniem). Aneks do dyplomu z malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego (wyróżnienie). Aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Mariana Nowińskiego (wyróżnienie). Nauczyciel akademicki warszawskiej ASP (od 1992). Stopień doktora sztuki (2003). Stopień doktora habilitowanego sztuki (2015). Profesor nadzwyczajny (2016).

• Członek RGSW IX, X i XI kadencji (2006–2009), (2010–2013), (2014–2017).

• Członek Prezydium RGNiSW (2010–2013, 2014–2017).

• Koordynator Krajowy ds. standardów kształcenia oraz kierunków unikatowych w dziedzinie sztuki (2006-2013).

• Członek Zespołu ds. opracowania deskryptorów w określonych obszarach kształcenia przy MNiSW (od 2009).

• Autorka opracowania deskryptorów dla Krajowych Ram Kwalifikacji w dziedzinie sztuki plastyczne.

• Ekspert MNiSW oraz RGNiSW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze sztuki.

• Przewodnicząca Ogólnopolskiej Kurii Doktorów Wyższych Uczelni Artystycznych (2007–2013).

• Pełnomocnik Rektora ASP w Warszawie ds. KRK (2010-2016),

• Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia ASP w Warszawie (2012-2016)

• Członek Senatu ASP w Warszawie (2006-2009, 2009-2012, 2012-2015)

• Uczestniczka wielu projektów badawczych i grantów m.in. dotyczących konserwacji zabytkowych obiektów z jedwabiu oraz nowatorskich technologii wytwarzania materiałów z włókien białkowych (KBN 1999–2002, KBN 2004–2006, NCN 2010–2013, MNiSW 2002–2005, MNiSW 2007, MNiSW 2012, MNiSW 2015-2016, MNiSW 2017-2018). Współwłaścicielka patentu dotyczącego sposobu wytwarzania papieru z włókien jedwabnych (PL 191886). Autorka książek oraz artykułów i opracowań dokumentacyjnych dotyczących problematyki konserwacji malarstwa sztalugowego i ściennego, m.in. “Dublowanie jedwabnych obiektów zabytkowych na podłoża syntetyczne z użyciem klejów akrylowych”, ASP Warszawa (2002), Jan Bogumił Plersch. “Polichromie w Grodzisku Mazowieckim”, Primum (2004), “Papier z jedwabiu”, Primum (2011), “Badania i zastosowanie współczesnych materiałów z włókien jedwabnych w autorskich pracach konserwatorskich”, ASP Warszawa (2014).

• Autorka i współautorka prac konserwatorskich z zakresu malarstwa sztalugowego, m.in obrazów Michaela Willmanna, Józefa Brandta, Leona Wyczółkowskiego, Adriana Głębockiego, Władysława Ślewińskiego, a także autorów współczesnych: Tadeusza Dominika, Jerzego Stajudy, Andrzeja Fogtta, Stefana Gierowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Grzegorza Bieniasa oraz malarstwa ściennego, m.in.: polichromii Jana Bogumiła Plerscha w dworze Mokronowskich w Jordanowicach.

• Uprawia malarstwo i rysunek. Prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Uppsala w Szwecji (1987,1991), Paryżu (1991), Bolonii we Włoszech (2007), w Seulu (2010), Norymberdze (2010), na Tajwanie (2011), w Białymstoku (2002), Rzeszowie (2007) oraz w Warszawie (1989, 1990, 1991, 1998, 2000, 2003, 2007, 2011), a także na wielu wystawach zbiorowych. Kuratorka wystaw prezentujących współczesną twórczość artystyczną -„Bienias – rękopisy na papierze z jedwabiu” (Kraków – Manggha 2008,Warszawa – PKOL 2008, Inowrocław 2009) oraz dawną (Warszawa, 2002, 2017).

• Laureatka nagród krajowych: wyróżnienia Generalnego Konserwatora Zabytków i SKZ za najlepszą pracę naukową dotyczącą ochrony zabytków i muzealnictwa (2003), Nagrody Rektora ASP w Warszawie (2006, 2013,2017), Nagrody „Pegaza” ASP w Warszawie (2007), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (2011).

• Laureatka nagród międzynarodowych na wystawach światowych w zakresie wynalazczości: złotego medalu na Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2010, srebrnego medalu na Wystawie Wynalazków IENA w Norymberdze 2010, brązowego medalu na Światowej Wystawie Wynalazczości Kobiet, KIWIE, Seul, Korea, 2010, złotego medalu i pierwszej nagrody na Międzynarodowej Wystawie Innowacyjności w Kulturze, 3 CII I-SHOU University, Kaohsiung, Taiwan 2011,Indywidualnej Nagrody Prezydenta IFIA ( International Federation of Inventors Associations) The IFIA Cultural Innovation Prize, CII I- SHOU University, Kaohsiung, Taiwan 2011, za osiągnięcia wynalazcze.