Egzamin wstępny - Etap III

III etap – autoprezentacja.

Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności
intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko
w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości,
takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać
samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą
kulturą artystyczną.

https://rekrutacja.asp.waw.pl/kirds/

 

lista lektur zalecanych przed egzaminem wstępnym:
1. Barbara Osińska „Sztuka i czas”, cz. 1–4 lub 1–2 w zależności od wydania.
2. Ernst H. Gombrich „O sztuce”, wyd. Warszawa1997 lub Poznań 2009, 2013, 2016
3. Jan Białostocki „Sztuka cenniejsza niż złoto”
4. Iwona Szmelter „Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys
zagadnień”, „Ochrona Zabytków”, 2006/2, s.5-39.
Artykuł dostępny on-line:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.1d7f9b82-c930-3ef6-95ad-
cf1f14b3bded/c/Ochrona_Zabytkow_2006_2_p005-039.pdf