Bad Muskau Art Project 2014–2016

W dn. 27 kwietnia – 3 maja 2014 roku w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy realizowany był pierwszy etap trzyletniego projektu pn. „Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości miejsca”.

Jest on pierwszym elementem trzyletniego programu badawczo-artystycznego, przygotowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, planowanego na lata
2014–2016. Projekt podejmuje problematykę krajobrazu transgranicznego Parku oraz relacji i współpracy polsko- niemieckiej.
Jest to projekt ponadprogramowy, przygotowany dla studentów Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Realizowany będzie w formie warsztatów
w plenerze, odnoszących się zarówno w Parku Mużakowskiego, jak i jego otoczenia po obu stronach granicy.
Motywem przewodnim warsztatów będzie przenikanie się kompozycji parku, podzielonego granica państwową na Nysie Łużyckiej, zarówno w znaczeniu przestrzennym, kulturowym
i społecznym oraz skutki reintegracji Europy, które nadały temu miejscu nowe oblicze. Efektem tego jest nie tylko konserwacja parku, ale i jeden z największych w Środkowej Europie bazar, będący kontrapunktem dla odrestaurowanego pałacu po stronie niemieckiej. Jest on także symbolem poznawania się mieszkańców obu stron Nysy Łużyckiej. Projekt skierowany jest do społeczności Łęknicy i Bad Muskau oraz turystów, mieszkańców województwa lubuskiego i społeczności akademickiej w Warszawie.
Prace poplenerowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Domu Kawalerskim w Bad Muskau, której otwarcie nastąpi 2 maja br. o godz. 18. Kolejnymi miejscami prezentacji będzie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i siedziba Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Projekt przygotowany we współpracy w zarządcami obu części parku – Fundacją „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” i Narodowym Instytutem Dziedzictwa, uzyskał również wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Marszałka Województwa Lubuskiego.