Projekt badawczy – Nowoczesne studio konserwatorskie

Nowoczesne studio konserwatorskie. Innowacyjne rozwiązania oraz metody w konserwacji i restauracji malarstwa na podłożach ruchomych.

Kierownik badań: Prof Dr hab Joanna Czernichowska

Skład zespołu badawczego:

Mgr Diana Kułakowska, mgr Łukasz  Wojtowicz

Projekt badawczo-rozwojowy. Konieczność dostosowania pracowni do współczesnych technicznych wymogów konserwatorskich, wprowadzania prototypów nowych mobilnych urządzeń mogących znaleźć zastosowanie zarówno w pracowni, jak i poza nią (w terenie).

Projekt zakłada stworzenie prototypów specjalnych urządzeń pomocniczych służących do wykonywania reperacji lokalnych oraz prostowania deformacji podobrazia. Opracowanie systemu umożliwiającego wykonywanie specyficznych zadań badawczych oraz zabiegów konserwatorskich również w warunkach przechowywania obiektu (np. w przypadku sztuki sakralnej), również w przypadku dzieł o nietypowych formatach. Badania wybranych rozwiązań restauratorskich.