Projekt restauratorsko-konserwatorski oraz badawczy fresków Sebastiana Ecksteina w kościele w Krasnem