Sylwetki Absolwentów

Prezentujemy sylwetki absolwentów naszego Wydziału. Interdyscyplinarny charakter studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pozwala naszym studentom rozwijać się i spełniać zawodowo w różnych obszarach działalności kulturalnej.

Opublikowano 5 lutego 2022
mgr Anna Makulec
marta gościcka
Opublikowano 5 lutego 2022
mgr Marta Gościcka
Opublikowano 5 lutego 2022
mgr Michał Piotrkowicz
Opublikowano 10 czerwca 2021
dr Aleksandra Trochimowicz
Opublikowano 10 czerwca 2021
mgr Sylwia Popławska
Opublikowano 8 kwietnia 2021
mgr Igor Nowak
Opublikowano 3 kwietnia 2021
mgr Radosław Tusznio
Opublikowano 24 stycznia 2021
mgr Maria Sęk-Pudłowska
Opublikowano 30 grudnia 2020
mgr Małgorzata Grzelec
Opublikowano 30 grudnia 2020
mgr Marta Doroszczyk
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Piotr Matosek
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Julia Miszczuk Küster