Sylwetki Absolwentów

Prezentujemy sylwetki absolwentów naszego Wydziału. Interdyscyplinarny charakter studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pozwala naszym studentom rozwijać się i spełniać zawodowo w różnych obszarach działalności kulturalnej.

Opublikowano 10 czerwca 2021
dr Aleksandra Trochimowicz
Opublikowano 10 czerwca 2021
mgr Sylwia Popławska
Opublikowano 8 kwietnia 2021
mgr Igor Nowak
Opublikowano 3 kwietnia 2021
mgr Radosław Tusznio
Opublikowano 24 stycznia 2021
mgr Maria Sęk-Pudłowska
Opublikowano 30 grudnia 2020
mgr Małgorzata Grzelec
Opublikowano 30 grudnia 2020
mgr Marta Doroszczyk
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Piotr Matosek
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Julia Miszczuk Küster
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Anna Gołębiowska
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Anna Sembiring
Opublikowano 29 grudnia 2020
mgr Anna Wąsek