Sylwetki Absolwentów

Prezentujemy sylwetki absolwentów naszego Wydziału. Interdyscyplinarny charakter studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pozwala naszym studentom rozwijać się i spełniać zawodowo w różnych obszarach działalności kulturalnej.

Opublikowano 11 października 2020
mgr Diana Długosz-Jasińska
Opublikowano 11 października 2020
mgr Kamila Białkowska
Opublikowano 11 października 2020
mgr Piotr Popławski
Opublikowano 11 października 2020
mgr Karolina Lizurej
Opublikowano 11 października 2020
mgr Tomasz Poznysz
Opublikowano 11 października 2020
mgr Karolina Lizak
Opublikowano 11 października 2020
mgr Klaudiusz Wesołowski
Opublikowano 9 października 2020
dr Natalia Andrzejewska