Sylwetki Absolwentów

Prezentujemy sylwetki absolwentów naszego Wydziału. Interdyscyplinarny charakter studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pozwala naszym studentom rozwijać się i spełniać zawodowo w różnych obszarach działalności kulturalnej.

Opublikowano 11 października 2020
mgr Karolina Lizak
Opublikowano 11 października 2020
mgr Klaudiusz Wesołowski
Opublikowano 9 października 2020
dr Natalia Andrzejewska