Szlakiem Karpackich Ikonopisów

Szlakiem karpackich ikonopisów to konserwatorski projekt edukacyjno-badawczy realizowany wraz z Kołem Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. W trakcie serii warsztatów dotyczących techniki i technologii pisania ikon upowszechniane są wyniki badań prowadzonych w ramach zadania badawczego: “Analiza porównawcza warsztatu malarskiego twórców ikon karpackich od XVII-XIX wieku na podstawie badań fizyko-chemicznych wybranych dzieł ze zbiorów polskich”.
Kierownik projektu: mgr Łukasz Wojtowicz