Sztuka na Zawsze...?

W dniach 7 października – 12 listopada 2022 w Pałacu Czapskich, siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 oraz na pałacowym dziedzińcu będzie prezentowana wystawa pt. "Sztuka na zawsze…? 75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie".

Jubileuszowa wystawa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie to, jedna z największych na przestrzeni ostatnich dekad, prezentacja spektrum działań konserwatorskich – efektów pracy kolejnych pokoleń konserwatorek i konserwatorów związanych z Wydziałem. Wystawa prezentuje najciekawsze realizacje, zarówno konserwatorskie, technologiczne i artystyczne, jak i projekty naukowo-badawcze z ostatnich kilkudziesięciu lat, oryginalne dzieła sztuki po konserwacji, ale też ich makiety i dokumentacje obrazujące stan sprzed prac konserwatorskich. Wystawa powstała w odniesieniu do najlepszych polskich i światowych praktyk nowoczesnej konserwacji i restauracji dzieł sztuki, łączących sztukę z nauką, tradycję z nowoczesnością, wiedzę i umiejętności z wielką pasją.

Zapraszamy do zwiedzania za pośrednictwem internetowej strony projektu:
https://sztukanazawsze.asp.waw.pl/
Na naszej stronie internetowej umieściliśmy dodatkowe informacje i materiały uzupełniające program wystawy !!!

wystawa 75 lecie wydziału WKIRDS
Opublikowano 22 stycznia 2023
Strona projektu - spacer wirtualny 360 stopni
wystawa 75 lecie wydziału WKIRDS
Opublikowano 11 listopada 2022
Wywiady/materiały prasowe
Opublikowano 11 października 2022
Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych
Opublikowano 8 października 2022
Biblioteka Polska w Paryżu - praktyki studenckie