Egzamin wstepny – Etap I

I etap – złożenie teczki:

  • dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10–15 sztuk oraz 2–3 rzeźby,
  • dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm) w ilości około 20 sztuk