Egzamin wstepny – Etap I

I etap – portfolio on-line

Dla specjalności:
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
konserwacja i restauracja książka, grafiki i skóry zabytkowej,
konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
a) RYSUNEK
– 10 prac rysunkowych /studium postaci, martwa natura/
– 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
– inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/
b) MALARSTWO
– 10 prac malarskich /dowolna tematyka/
– 10 szkiców malarskich /fakultatywnie/

Dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźba kamiennej i elementów architektury
a) RYSUNEK
– 10 prac rysunkowych /studium postaci/
– 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
– inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/
b) RZEŹBA
– obowiązkowo 2 rzeźby, /studium głowy/.
Pięć ujęć fotograficznych każdej z rzeźb, / przód, profil lewy, prawy, ¾ przód, ¾ tył /
– inne kompozycje rzeźbiarskie, dobrze widziane szkice rzeźbiarskie dłoni.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasady rekrutacji na Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki (plik PDF)