Egzamin wstepny – Etap I

I etap – złożenie teczki:

Dla specjalności:
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
konserwacja i restauracja książka, grafiki i skóry zabytkowej,
konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
a) RYSUNEK
- 10 prac rysunkowych /studium postaci, martwa natura/ (w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100 cm)
- 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
- inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/

b) MALARSTWO
- 10 prac malarskich /dowolna tematyka/ (zalecany format 50cm x 70 cm.)
- 10 szkiców malarskich /fakultatywnie/

Dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźba kamiennej i elementów architektury
a) RYSUNEK
- 10 - 15 prac rysunkowych /studium postaci/ (minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100cm)
- 10 szkiców rysunkowych /fakultatywnie/
- inne prace kompozycyjne nie więcej niż 10 /fakultatywnie/
b) RZEŹBA
- obowiązkowo 2 rzeźby, /studium głowy/.
Pięć ujęć fotograficznych każdej z rzeźb, / przód, profil lewy, prawy, ¾ przód, ¾ tył /
- inne kompozycje rzeźbiarskie, dobrze widziane szkice rzeźbiarskie dłoni.

zasady rekrutacji na rok 2022/23

https://rekrutacja.asp.waw.pl/kirds/