Egzamin wstępny – Etap II

II etap – część praktyczna:

  • rysunek – studium z natury – postać – 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności
  • malarstwo – studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
  • szkice malarskie i rysunkowe – 1 dzień po 2 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
  • rzeźba z natury – głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
  • kompozycja rzeźbiarska na zadany temat – 1 dzień – 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.