Egzamin wstępny – Etap II

II etap – autoprezentacja

Autoprezentacja odbywa się w formie wideokonferencji. Jej celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny sztuki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji -> Zasady rekrutacji na Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki (plik PDF)