Egzamin wstępny – Etap III

III etap – autoprezentacja

Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również w innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr, czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

Więcej o autoprezentacji › autoprezentacja