Egzamin wstępny – Etap II

II etap – część praktyczna:

a) rysunek - studium z natury - postać - 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności
b) malarstwo - studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności:
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja
i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja
tkanin zabytkowych
c) szkice malarskie i rysunkowe - 1 dzień po 2 godz. dla specjalności: konserwacja
i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja
książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin
zabytkowych

d) rzeźba z natury - głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja
i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury
e) kompozycja rzeźbiarska na zadany temat - 1 dzień - 4 godz. dla specjalności
konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.

zasady rekrutacji na rok 2022/23

https://rekrutacja.asp.waw.pl/kirds/