Egzamin z chemii

Test z chemii przeprowadzany jest tylko dla tych kandydatów, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktację ustaloną przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dział Sztuki.

Zagadnienia z chemii w formie pliku do pobrania:

Test z chemii - zakres wiadomości

Test z chemii – zakres wiadomości

W przypadku testu z chemii Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Uzyskanie za test z chemii 0 (zero) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:

Chemia na poziomie podstawowym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1–13

1

14–27

2

28–41

3

42–55

4

56–68

5

69–81

6

82–92

7

93–100

8

 

Chemia na poziomie rozszerzonym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1–10

1

11–20

2

21–30

3

31–40

4

41–50

5

51–60

6

61–70

7

71–80

8

81–90

9

91–100

10