Egzamin wstępny - Etap III

III etap – autoprezentacja. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności
intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko
w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości,
takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać
samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą
kulturą artystyczną.

https://rekrutacja.asp.waw.pl/kirds/