Egzamin z chemii

W trakcie autoprezentacji odbywa się również rozmowa on-line dotycząca podstaw z chemii. Rozmowa kwalifikacyjna z chemii będzie przeprowadzona tylko z tymi kandydatami, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktację ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uzyskanie za rozmowę kwalifikacyjną z chemii „0” (zera) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

Zagadnienia z chemii w formie pliku do pobrania -> Test z chemii – zakres wiadomości

Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:

Chemia na poziomie podstawowym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1–13

1

14–27

2

28–41

3

42–55

4

56–68

5

69–81

6

82–92

7

93–100

8

 

Chemia na poziomie rozszerzonym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1–10

1

11–20

2

21–30

3

31–40

4

41–50

5

51–60

6

61–70

7

71–80

8

81–90

9

91–100

10

Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej z chemii: od 1 do 8 pkt.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji -> Zasady rekrutacji na Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki (plik PDF)