Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

 

Studia obejmują szeroki zakres problematyki związanej z konserwacją rzeźby i elementów architektury wykonanych w kamieniu i technice narzutu oraz ceramiki. Ćwiczenia i wykłady specjalistyczne są uzupełniane przez prace terenowe prowadzone przy wysokiej klasy zabytkach i dziełach sztuki.

Kierownik Katedry: dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Pracownie:

Celem procesu kształcenia w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury w systemie akademickim jest przegotowanie do pracy artystów konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki i zabytków. Programy nauczania oparto na przekonaniu, że bez poznania procesu twórczego trudno jest przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła innego autora, stąd niezbędne są umiejętności plastyczne, jak i znajomość techniki, materiałów oraz nowych technologii. Do tego wymagane jest zrealizowanie szeregu prac dla nabycia doświadczenia, polegającego na świadomym, bezpiecznym oraz etycznym postępowaniu wobec dzieł sztuki i zabytków, jak również określenia najkorzystniejszych warunków ich ekspozycji, przechowywania i transportu.