Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego

Program nauczania w katedrze obejmuje następujące przedmioty:

  • Techniki i technologia malarstwa tablicowego i sztalugowego (XIV-XX w.)
  • Kopia malarstwa tablicowego i sztalugowego (XIV-XX w.)
  • Kopia miniatury średniowiecznej na pergaminie
  • Kopia malarstwa ikonowego
  • Kopia malarstwa akwarelowego
  • Techniki i technologia pozłotnictwa

 

Kierownik Katedry: dr Rafał Nijak

Pracownie:

Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego
Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII – XX w.
Pracownia Technik i Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury na Pergaminie
Pracownia Technologii i Kopii Ikony

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych konserwatorów dzieł sztuki do odpowiedzialnej i samodzielnej pracy zawodowej, m. in. do wykonywania rekonstrukcji zgodnej z duchem epoki i znawstwem dawnych, europejskich szkół malarskich oraz do wykonywania zgodnie z dawną technologią kopii obrazów. Wiedza o technikach i technologii dawnego malarstwa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzania zabiegów konserwatorskich. Zdobyciu tej wiedzy służą zajęcia teoretyczne (wykłady) i ćwiczenia pozwalające praktycznie poznać te techniki i technologie stosowane na różnorodnych podłożach. Studenci poznają także dawne i współczesne techniki pozłotnicze.

Zajęcia odbywają się w pracowni wydziałowej, w Muzeum Narodowym w Warszawie, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i Bibliotece Narodowej – zawsze w bezpośrednim kontakcie z oryginałami.

W Katedrze od wielu lat prowadzone są prace dyplomowe.