Konsultacje

Drodzy Kandydaci!

Zachęcamy do odwiedzenia naszego Wydziału oraz udziału w konsultacjach. Nasi wykładowcy odpowiedzą na wasze pytania, oprowadzą po pracowniach oraz pomogą przy wyborze prac do teczki.

Pracownia Malarstwa

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

  adi. dr Maciej Wojciechowski – sala nr 014 
  poniedziałek od godz. 10 do 12

  adi. dr Kacper Ziółkowski – sala nr 014 
  wtorek od godz. 10 do 12

  as. Łukasz Zedlewski – sala nr 014 
  czwartek od godz. 10 do 12

Pracownia Rysunku

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

  as. Łukasz Radziszewski – sala nr 006 
  wtorek od godz. 14 do 16
  dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP – sala nr 005 
  środa od godz. 16 do 18
  as. Łukasz Zedlewski – 006 
  środa od godz. 10 do 12

Pracownia Rzeźby

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa,
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

mgr Elżbieta Kołodziejczyk-Macander – sala nr 005 
poniedziałek i piątek od godz. 10 do 12

Pracownia Chemii (informacje ogólne)

 • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37
  sala nr 206

wtorek od godz. 11 do 12