Międzykatedralna Pracownia „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Prowadzący

Kierownik Pracowni – prof. dr hab. Iwona Szmelter

Anna Kowalik – ½ etatu

 

Projekty Badawcze Pracowników