Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ w roku akademickim 2022-2023:

Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

I rok

Konserwacja malarstwa-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-1

II rok

Konserwacja malarstwa-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-2

III rok

Konserwacja malarstwa-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-3

IV rok

Konserwacja malarstwa-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-4

V rok

Konserwacja malarstwa-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-5

 

Konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej

I rok

Konserwacja grafiki-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-1

II rok

Konserwacja grafiki-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-2

III rok

Konserwacja grafiki-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-3

IV rok 

Konserwacja grafiki-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-4 (1)

V rok

Konserwacja grafiki-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-5

Konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury

I rok

Konserwacja rzeźby-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-1

II rok

Konserwacja rzeźby-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-2

III rok

Konserwacja rzeźby-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-3

IV rok 

Konserwacja rzeźby-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-4

V rok

Konserwacja rzeźby-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-5

Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

I rok

Konserwacja tkanin-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-1

II rok

Konserwacja tkanin-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-2

III rok

Konserwacja tkanin-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-3

IV rok 

Konserwacja tkanin-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-4

V rok

Konserwacja tkanin-plan zajęć 2022-23-sem-zimowy-5