Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej i Elementów Sztukatorskich

Program nauczania w pracowni dotyczy studentów II roku oraz umożliwia realizację prac magisterskich. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Dotyczą prezentacji różnorodnych technik i technologii konserwatorskich stosowanych przy tego typu surowcach tj. alabastru (najszlachetniejszej formy gipsu), gipsu i zapraw wapienno-gipsowych. Dotyczą również detali złoconych i polichromowanych.

Następnie celem nauczania jest zastosowanie ich w realizacjach konserwatorsko-restauratorskich obiektów zabytkowych. Kolejny obszar zainteresowania dotyczy różnorodnych metod dokumentowania stanu zachowania zabytków sztuki, określenia przyczyn ich niszczenia, wyciągania odpowiednich wniosków , założeń konserwatorskich i budowanie konkretnych projektów konserwatorskich. Wszystkie zajęcia poprzedzone są cyklem wykładów wstępnych dotyczących m. in. warunków BHP w pracowni, źródeł informacji konserwatorskiej, literatury specjalistycznej, terminologii konserwatorskiej i innej.

 

Prowadzący:

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Piotr Owczarek – ¾ etatu