Pracownia Technologii Rzeźbiarskiej, Kopii i Rekonstrukcji

 

Zajęcia z technik i technologii rzeźbiarskiej prowadzone są w dwóch blokach programowych: teoretycznym i praktycznym dla studentów od I i II roku. Celem nauczania jest opanowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technologii rzeźbiarskiej, umiejętność rozpoznawania skał w obiektach zabytkowych i wykorzystanie tych informacji w pracach konserwatorskich oraz bieżącej dokumentacji.

Wykłady dotyczą podstawowych informacji na temat miejsc wydobycia materiałów skalnych oraz indywidualnych cech złóż o znaczeniu historycznym i materiałów eksploatowanych współcześnie. Zajęcia praktyczne polegają między innymi na rozpoznawaniu metod obróbki rzeźbiarskiej i technik montażu obiektów zabytkowych na podstawie analizy kształtu, formy plastycznej oraz śladów narzędzi pozostawionych na materiałach.

W bezpośrednim kontakcie z kamieniem studenci rozwijają swe umiejętności rzeźbiarskie. Zajęcia z kopii i rekonstrukcji prowadzone dla studentów od III do V roku, to wnikliwe, rzeźbiarskie studium elementów formy i stylów charakterystycznych dla epok średniowiecza, baroku, sztuki klasycznej i klasycystycznej w rzeźbie wolnostojącej i architektonicznej. W końcowej części kształcenie zmierza w kierunku wykonania wiernej kopii materiałowej, przy pomocy przyrządów rzeźbiarskich. Umiejętność posługiwania się wiedza teoretyczną i praktyczną w zakresie tego przedmiotu prowadzi do samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich polegających na prawidłowej rekonstrukcji niezachowanych fragmentów kompozycji rzeźbiarskich i detali architektonicznych oraz świadomej ochronie obiektu zabytkowego poprzez wykonanie jego kopii.

 

Prowadzący

dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP
wykł. Antoni Ciężkowski