Pracownicy

Dziekan dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP

Prodziekan dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP  

 

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Kierownik Katedry  –  dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych

dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. ASP

adi. dr Górecka Katarzyna

Agata Myjak

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

adi. dr Monika Jadzińska

Łukasz Wojtowicz

Diana Kułakowska ½ etatu

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

Jan Andrzejewski

dr Julia Burdajewicz

Jan Morzycki-Markowski

Diana Kułakowska ½ etatu

techn. inż. Jacek Cypel – ½ etatu

 

Pracowania Propedeutyki Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

prof. dr hab. Iwona Szmelter

dr hab. Krzsztof Chmielewski, prof. ASP

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

wykł. Marcin Kozarzewski – ¼ etatu

Marta Zaborowska – ¼ etatu 

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Kierownik Katedry – st. wykł. Wojciech Chrościcki

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów

dr hab. Marzena Ciechańska, prof. ASP

wykł. Wojciech Chrościcki

adi. dr Izabela Zając

Zofia Koss

Monika Korsak-Truszczyńska

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu

ref. techn. Tymon Rizov-Ciechański – ¼ etatu

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku

dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

wykł. Grażyna Macander-Majkowska

Magdalena Grenda-Kurmanow – ½ etatu

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu

 

Pracownia Technik i Technologii Opraw

wykł. Wojciech Chrościcki

wykł. Grażyna Macander-Majkowska

Dorota Dzik-Kruszelnicka

Zofia Koss

wykł. Michał Kożurno

ref. techn. Tymon Rizov-Ciechański – ¼ etatu

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej

dr hab. Marzena Ciechańska, prof. ASP

adi. dr Izabela Zając

Monika Supruniuk

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

Kierownik Katedry – dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury

prof. dr hab. Andrzej Koss

dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Andrzej Kazberuk

wykł. Antoni Ciężkowski

Agnieszka Zambrzycka – ¾ etatu

Anna Kudzia – ½ etatu

Piotr Owczarek – ¾ etatu

nauk. dr Joanna Szymoniczek – ½ etatu

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej i Sztukaterii

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Piotr Owczarek – ¾ etatu

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

Anna Tomkowska – ½ etatu

 

Pracownia Technik, Technologii Rzeźbiarskiej, Kopii i Rekonstrukcji

dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

wykł. Antoni Ciężkowski

 

Pracownia Rzeźby

prof. Janusz Pastwa – pracownik etatowy Wydziału Rzeźby

wykł. Elżbieta Kołodziejczyk-Macander

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

Kierownik Katedry – adi. dr Monika Stachurska

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

adi. dr Monika Stachurska

Agnieszka Krzemińska-Maciejko

ref. techn. Anna Konopko – ¾ etatu

 

Pracownia Technologii i Technik Tkackich i Hafciarskich

adi. dr Monika Stachurska

Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Ewa Proniewicka – ¾ etatu

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

Kierownik Katedry    dr hab. Tytus Sawicki, prof. ASP

 

Pracownia Konserwacji oraz Przenoszenia Malowideł Ściennych

prof. dr hab. Andrzej Mazur

Maciej Baran

 

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

dr hab. Paweł Jakubowski, prof. ASP

Maciej Baran

Katarzyna Majewska – ½ etatu

 

Pracownia Technik i Technologii Malarstwa Ściennego

dr hab. Tytus Sawicki, prof. ASP

Kinga Lubarska

wykł. dr Andrzej Łojszczyk – ½ etatu

 

Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego

Kierownik Katedry  –  dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

 

Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego

dr hab. Aleksandra Krupska, prof. ASP

ref. techn. Marcin Petrus – ¾ etatu

Hanna Rokośna – ¾ etatu – urlop macierzyński

 

Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII – XX w.

prof. dr hab. Jerzy Nowosielski

adi. dr Piotr Stefanow

dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

dr Mateusz Jasiński

 

Pracownia Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury

wykł. Anna Zalewska-Falińska

adi. dr Rafał Nijak

 

Pracownia Technologii i Kopii Ikony

dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

Marlena Koczorowska – ¼ etatu

 

Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

Kierownik Katedry  –  dr hab.  Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. ASP

 

Pracownia Malarstwa i Rysunku dla I roku

dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. ASP

dr Łukasz Zedlewski

 

Pracownia Malarstwa

dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. ASP

adi. dr Kacper Ziółkowski

 

Pracownia Malarstwa

adi. dr Maciej Wojciechowski

 

Pracownia Kompozycji Projektowej i Rysunku

dr hab. Artur Krajewski, prof. ASP

Keji

 

Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP

ref. techn. Zuzanna Kowalik – ¼ etatu

ref. techn. Michał Kowalczyk – ¼ etatu

 

Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych

Kierownik Katedry    adi. dr inż. Joanna Kurkowska

 

Laboratorium Chemiczne

adi. dr Joanna Kurkowska – ½ etatu

adi. dr  Anna Zatorska

dr Elżbieta Jeżewska

dr Anna Nowicka

wykł. Katarzyna Królikowska-Pataraja

wykł. Irena Koss – ½ etatu

Anna Puchta – ½ etatu

sam. ref. Aleksandra Rzeszutek – ½ etatu

sam. ref. techn. mgr inż. Kamila Załęska – ½   etatu

 

Pracownia Fotografii Dokumentacyjnej

mistrz fot. Roman Stasiuk

sam. ref. techn. mgr Konrad Stasiuk – ¼ etatu

sam. ref. techn. mgr Piotr Zambrzycki – ¼ etatu

ref. techn. Tymon Rizov-Ciechański – ¼ etatu

 

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych

Kierownik Pracowni – dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

adi. dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

dr Julia Burdajewicz

Anna Tomkowska – ½ etatu

 

„Novum” Międzykatedralna Pracownia Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Kierownik Pracowni – prof. dr hab. Iwona Szmelter

Anna Kowalik – ½ etatu

 

Biblioteka Wydziałowa

mł. bibliot.  mgr Sylwia Popławska– ½ etatu

 mł. bibliot. Anna Zewar – ½ etatu