Pracownicy

 

WŁADZE WYDZIAŁU:

 

Dziekan: dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni

Prodziekan: adi. dr Monika Stachurska

Prodziekan: adi. dr Mateusz Jasiński

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Kierownik Katedry: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych

dr hab. Anna Dorota Potocka, prof. uczelni

adi. dr Górecka Katarzyna

asystent: Łucja Nowak-Wróblewska

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni

dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni

asystent: Łukasz Wojtowicz

asystent:Diana Kułakowska - ½ etatu

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski

adi. dr Julia Burdajewicz– ½ etatu

asystent: Jan Andrzejewski

asystent: Diana Kułakowska- ½ etatu

asystent: Jan Morzycki-Markowski

techn. inż. Jacek Cypel – ½ etatu

 

 1. Pracowania Propedeutyki Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

prof. dr hab. Iwona Szmelter

prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni

st. wykł. Marcin Kozarzewski – ¼ etatu

asystent: Marta Zaborowska  – ¼ etatu

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Kierownik Katedry: prof. Marzenna Ciechańska

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów

prof.  Marzenna Ciechańska

dr hab. Izabela Zając prof. ASP

wykł. Sylwia Popławska

asystent: Monika Korsak-Truszczyńska

wykł. Zofia Koss

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku

dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

st. wykł. Grażyna Macander-Majkowska

asystent Magdalena Grenda-Kurmanow – ½ etatu

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu

 

      3. Pracownia Technik i Technologii Opraw

adi. dr Dorota Dzik-Kruszelnicka

wykł. Sylwia Popławska

st. wykł. Grażyna Macander-Majkowska

wykł. Zofia Koss

asystent: Michał Kożurno – ¼ etatu

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej

prof. Marzenna Ciechańska

dr hab. Izabela Zając prof. ASP

asystentka: Monika Supruniuk

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury

Kierownik Katedry: 

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury

prof.  Jacek Martusewicz

dr hab. Janusz Smaza, prof. uczelni  

Anna Duda-Maczuga – ½ etatu

Andrzej Kazberuk

Anna Kudzia – ½  etatu

Agnieszka Zambrzycka – urlop zdrowotny

 

       2. Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej i Sztukaterii

prof. dr hab. Janusz Smaza

asystent: Piotr Owczarek – ¾  etatu 

 

       3. Pracownia Konserwacji i Restauracji Ceramiki

prof. Jacek Martusewicz

 

 1. Pracownia Technik, Technologii Rzeźbiarskiej, Kopii i Rekonstrukcji 

wykł. Antoni Ciężkowski

 

 1. Pracownia Rzeźby

adi. dr Elżbieta Kołodziejczyk-Macander

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

Kierownik Katedry p.o. as. Agnieszka Krzemińska-Maciejko

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych

adi. dr Monika Stachurska

asystent: Agnieszka Krzemińska-Maciejko

asystent; Anna Konopko

 

     2. Pracownia Technologii i Technik Tkackich i Hafciarskich

adi. dr Monika Stachurska

asystent: Agnieszka Krzemińska-Maciejko

asystent: Anna Konopko

ref. techn. Emilia Przybyszewska – ¾ etatu

 

Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

Kierownik Katedry dr hab. Tytus Sawicki, prof. uczelni

 

 1. Pracownia Konserwacji oraz Przenoszenia Malowideł Ściennych

prof. dr hab. Andrzej Mazur

asystent: Maciej Baran – ½ etatu

 

 1. Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

prof. dr hab. Paweł Jakubowski

asystent: Maciej Baran – ½ etatu

asystent: Katarzyna Pisarska – ½ etatu

 

 1. Pracownia Technik i Konserwacji Malarstwa Ściennego

dr hab. Tytus Sawicki, prof. uczelni

dr Kinga Lubarska

ref. techn. Katarzyna Beck – ½ etatu

 

Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego

Kierownik Katedry dr Rafał Nijak

 

 1. Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego

adi. dr Mateusz Jasiński 

wykł. Marcin Petrus – 

asystent: Hanna Rokośna – ¾  etatu – urlop macierzyński

ref.tech. Anna Rottau - ¾  etatu zastępstwo

 

 1. Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII – XX w.

adi. dr Mateusz Jasiński 

adi. dr Piotr Stefanow 

 

 1. Pracownia Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury

st. wykł. Anna Zalewska-Falińska

adi. dr Rafał Nijak

 

 1. Pracownia Technologii i Kopii Ikony

 dr Rafał Nijak

asystent: Marlena Koczorowska 

 

 

Katedra Kształcenia Ogólnoplastycznego

Kierownik Katedry dr hab. Artur Krajewski, prof. uczelni

 

 1. Pracownia Malarstwa i Rysunku dla I roku

dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. uczelni

adi. dr Łukasz Zedlewski

 

       2. Pracownia Malarstwa

dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. uczelni

adi. dr Kacper Ziółkowski

 

      3. Pracownia Malarstwa

adi. dr Maciej Wojciechowski

 

      4. Pracownia Kompozycji Projektowej i Rysunku

dr hab. Artur Krajewski, prof. uczelni

asystent: dr Keiji Matsumoto – ½ etatu

 

      5. Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. uczelni

ref. techn. Zuzanna Rozwadowska – ½  etatu (urlop macierzyński)

ref. techn. Martyna Wilkowska – ½  etatu (zastępstwo)

 

Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych

Kierownik Katedry adi. dr inż. Joanna Kurkowska

 

 1. Laboratorium Chemiczne

adi. dr inż. Joanna Kurkowska – ½ etatu

adi. dr inż. Elżbieta Jeżewska

adi. dr Katarzyna Królikowska-Pataraja

adi. dr Anna Nowicka 

adi. dr Anna Zatorska

asystent: Anna Puchta

asystent: Aleksandra Rzeszutek – ½ etatu

sam. ref. techn. mgr inż. Kamila Załęska – ½  etatu

 

 1. Pracownia Fotografii Dokumentacyjnej

mistrz fot. Roman Stasiuk

sam. ref. techn. mgr Konrad Stasiuk – ¼ etatu

sam. ref. techn. mgr Piotr Zambrzycki – ¼ etatu

ref. techn. Tymon Rizov-Ciechański – 1/2 etatu

 

Międzykatedralna Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych

Kierownik Pracowni – prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni

adi. dr Julia Burdajewicz - ½ etatu

asystent: Anna Tomkowska – ½ etatu

 

„Novum” Międzykatedralna Pracownia Ochrony  i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Iwona Szmelter

dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni

asystent: Anna Kowalik

 

Biblioteka Wydziałowa

bibliot. Paula Pańczyk – ½ etatu 

Emilia Gdak – ½ etatu