Projekty badawcze prowadzone w pracowni

1. Fotografia zabytkowa w Polsce, kierownik dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP; realizowany w ramach badań własnych Wydziału finansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki

2. Zespół chińskich papierowych obić ściennych z XVIII wieku z pałacu w Wilanowie. Badania technologiczne oraz konserwatorskie, kierownik dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP; realizowany w latach 2011–2014 finansowany przez NCN; nr NN 105 973740

3. Prekursorskie badania konserwatorskie i technologiczne albumów fotograficznych z XIX wieku. Innowacyjne strategie konserwacji i ochrony, kierownik dr Izabela Zając; realizowany od 2015 finansowany przez NCN nr 2014/13/D/HS2/02755

4. (Nie)zmienność. Konserwacja analogowych mediów sztuki audiowizualnej, kierownik Monika Supruniuk, opiekun naukowy dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP; realizowany od 2014 i finansowany przez NCN 2013/09/N/HS2/03088